Transformasjonsboken -teknologi og følelser

Kapittel 7 i Transformasjonsboken handler om at en virksomhets endringsprosjekter suksess og fiasko ofte ikke er relatert til teknologi, men til følelser.

Gjennom årene er teknologien standardisert, og kvaliteten på de teknologiske tjenestene har blitt mye bedre. Skyløsninger forsterker bare denne effekten.
Ofte mislykkes endringsprosjekter på grunn av emosjonell tilknytning. Mangel på kommunikasjon, mangel på forståelse om hvorfor prosjektet skal gjennomføres, uklar rolle- og ansvarsfordeling, og ingen forståelse av hva disse endringene betyr for den enkelte ansatte, er alle nøkkelrisikoer for å mislykkes.
Tradisjonelle IT-prosjekter gjennomføres med en «blue-print» som gir en oversikt over hvordan den nye løsningen vil passe inn i de nåværende forretningsprosessene. Med forretningsendringsprosjekter trenger du også en «red-print» – en oversikt over følelser og kultur knyttet til organisasjonen din.
Ved å bruke HR-avdelingen din, bør din «red-print» ta opp spørsmål som:
• Hvem er endrings-supporterne, og hvor kan du finne dem?
• Hvor ligger motstanden og hva er begrunnelsen for denne motstanden?
• Hva skal til for å endre disse ansatte slik at de får et positivt tankesett?
• Hvordan kan du bruke positive følelser fra supporterne dine til å påvirke kollegene med motstand på en positiv måte?
Endring er en god ting, men motstand er en del av menneskets natur. Studier viser en klar sammenheng mellom alder og motstand, og siden gjennomsnittsalderen for ledelsen som oftest høyere, enn i andre deler av en organisasjon, bør du vurdere å lage en egen «red-print» for styret og ledergruppen. Helst opprettet av en ekstern konsulent.
For sikkerhets skyld…

Vil du lese hele Transformasjonsboken?