Transformasjonsboken – kompetanseutfordringen

Det 11. kapitlet i Transformasjonsboken handler om kompetanseøkning og opplæring. Det er helt nødvendig å prioritere dette, for med nye systemer og nye måter å jobbe på, kan en ikke fortsette i gammel tralt.

Selve transformasjonselementet i digital transformasjon vil trolig bli din aller største utfordring. Denne utfordringen kan bare delvis løses med teknologi. Så, enda viktigere enn å velge riktig teknologi, er det å definere de rette forretningsprosessene, og lære opp de ansatte. Det er helt avgjørende at hele ledelsen også blir lært opp! Vi må huske på at dette vil være den første digitale transformasjonsopplevelsen noensinne for de fleste i organisasjonen.

Vanligvis tenker de fleste toppledere at de først skal lære opp de ansatte i hvordan de skal bruke de valgte IT-verktøyene. Og mange av lederne mener også at det slutter med denne ene aktiviteten. Men det kan være en stor misforståelse!

Hvis du vil at organisasjonen din skal endre fra et internt fokusert selskap til en kundefokusert organisasjon, har du mye mer arbeid å gjøre!

Kompetanse

Noen få viktige, men i stor grad undervurderte ferdigheter i digitale transformasjonsprosjekter er:

•   hvordan jobbe, utføre jobben og kommunisere for å være 100% kundefokusert?

•   hvordan bidra til nye kundeorienterte forretningsprosesser?

•   hvordan endre vaner for å kunne jobbe i det nye miljøet?

Ikke gjør den feilen det er bare å sette søkelys på IT-ferdigheter og ignorere de andre ferdighetene. Du kan allerede i morgen begynne å planlegge opplæring av de ansatte i disse kundeferdighetene.

Til slutt – ikke gjør den feilen å tro at det bare er de ansatte som trenger trening, coaching og inspirasjon! De fleste lederteam er uerfarne i å drive et slikt prosjekt, og i å endre tankesett, kultur og målsetting i organisasjonen.

Vær åpen for at selv toppledere kan lære nye ting! Så sørg for at ledergruppen din er involvert i opplæringen sammen med de øvrige ansatte.

Her er alle kapitlene til Transformasjonsboken. Bestill boken her