Transformasjonsboken- kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon

Endring er alltid en emosjonell hendelse, og er ikke enkelt for de fleste. Nøkkelen er å finne en effektiv måte å tilrettelegge endringsprosessen på. Kommunikasjon spiller den aller største rollen i en vellykket forandring.
God kommunikasjon starter med et positivt og attraktivt prosjektnavn, men ikke kall prosjektet ditt «ERP» eller gi det noe lignende teknologirelatert navn. IT-fokuserte prosjektnavn fremkaller bilder av kompleksitet, stress og press. Dessuten vil det gi de ansatte inntrykk av at sluttansvaret ligger hos IT-avdelingen. Og ikke hos dem.
Det er avgjørende at alle i organisasjonen forstår HVORFOR dere gjør dette, hva fordelene er for dem, og hvordan det vil forandre deres markedsposisjon og utsikter for en sunn og lønnsom fremtid. Det er også fornuftig å forklare hva som skjer hvis dere ikke starter denne transformasjonen. Og avklare effekten av å gjøre ingenting.

3 praktiske tips for kommunikasjonsstrategi

  • Start i dag! Jo tidligere du starter, desto større er virkningen
  • Virkelig god toveiskommunikasjon. Gi de ansatte muligheten til å bidra i ulike aspekter av prosjektet. Tross alt er det ingen som har monopol på gode ideer.
  • Organiser en kick-off når prosjektet offisielt starter og inviter alle ansatte siden transformasjonsprosessen vil påvirke alle. Hvis du har et internasjonalt selskap, eksterne eller deltidsansatte, kanskje fordelt på flere kontorer, kan du vurdere å lage en video av denne kick-off’en, slik at du kan gjøre den tilgjengelig for alle.

Selvfølgelig må hele ledelsen være til stede på dette arrangementet og spille en aktiv rolle. Ikke undervurder effekten av kroppsspråket!

Under utrullingen trenger prosjektet også aktiv kommunikasjon. Vurder et nyhetsbrev eller landingsside som rapporterer om progresjonen og raske gevinster. Ingenting topper følelsen av å gjøre betydelige fremskritt sammen!

Her er alle kapitlene i Transformasjonsboken: