Skybasert ERP for alle – høyaktuelt

Er det noe vi har lært av Korona, er det at tilgangen på digitale verktøy er viktig. Eller- det er mer enn viktig – digitale verktøy er avgjørende for at vi skal få gjort jobben vår.
Jobber du fremdeles i en gammel on-prem versjon av et forretningssystem, er det nå du bør vurdere et bytte. Et moderne digitalisert ERP-system, vil sannsynligvis både sikre og effektivisere driften din.

Teknologien er tilgjengelig

Noen av oss i Pilaro på hjemmekontor

Mange yrkesaktive, i mange ulike bransjer, har i Koronatiden hatt en bratt lærings -og erfaringskurve når det gjelder for eksempel å avholde digitale møter. Fra hjemmekontorene rundt i det ganske land, har vi blitt bekvemme med å dele skjerm, jobbe i samme dokument, og generelt sett samarbeide godt, uten å være i samme fysiske rom.
Mange hadde digitalisert arbeidsmetodene og systemene lenge før Koronaen rammet oss, og var vant til, og behersket de moderne jobbmetodene.
Ganske mange har hatt teknologien tilgjengelig, men har unngått å ta den i bruk. Fordi det har fungert greit «å jobbe på den samme måten som vi alltid har gjort». For disse har det bare vært å hente teknologien ut av skapet, skru på og ta i bruk. Inntrykket er at de fleste har opplevd mestring, og at «jøss, dette var jo ganske enkelt, og virkelig en effektiv måte å avholde møter på».
De som ikke har hatt teknologien tilgjengelig, har slitt med å få jobbet på en tilfredsstillende måte på hjemmekontoret. Ikke lett å samarbeide om budsjetter, logistikk og hva det måtte være, når man befinner seg på hver sin side av byen, ikke tilgang til nødvendige dokumenter, og sender e-post frem og tilbake for å rette opp, og endre i dokumenter.

Endringsvillige

Når krisen satte inn, viste det seg at de fleste av oss var mer både fleksible og omstillingsvillige enn forventet. Tenk bare på alle de som ble omdisponert inn i andre jobber enn den de var ansatt for å gjøre. Og tenk på de som ble permittert eller sagt opp, som raskt fant seg andre jobber, i helt andre bransjer enn de var vant til.
Det å endre vaner, er vanligvis en ting som krever omhyggelig planlegging og stor innsats. Inntrykket er, at Koronakrisen har vist oss at endringsvilligheten blant befolkningen er større enn antatt.

Har vi lært noe av krisen?

Mange sier at de gleder seg til å komme «tilbake til normalen». Men er det dit vi vil? Hva om vi nå velger å ikke gå tilbake til «normalen», men benytter denne gylne anledningen til å vedlikeholde og motivere endringsvilligheten vår, og fortsette veien mot en enda mer digital hverdag? Koronaviruset er et eksempel som bekrefter at vi bør være forberedt på kriselignende situasjoner, også på jobben.  Det er dessverre ingen grunn til å tro at Korona er den siste utfordringen vi skal treffe på. Det er blitt sagt at å fortsette å jobbe i gamle on-prem ERP-systemer, og oppgradere en gang iblant, er som å gå baklengs inn i fremtiden. Og det vil vi jo ikke. Vi vil møte fremtidens krav fremoverlent, med moderne teknologi og muligheten til å jobbe hvor som helst, når som helst, og under krevende situasjoner.  

Kontakt oss om du vil diskutere dine muligheter for modernisering av forretningssystemet, og arbeidsprosessene dine.