fbpx

Elektronikkprodusenten Simpro – Økt fleksibilitet og kvalitet gjennom hele verdikjeden

– Vårt nye forretningssystem Microsoft Dynamics NAV med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner, vil øke fleksibiliteten og kvaliteten gjennom hele verdikjeden. Løsningen er også avgjørende for vår ambisjon om å bli en av de største elektronikkleverandørene Skandinavia, sier adm. direktør Erik Dragset i Simpro Holding AS.

– Microsoft Dynamics NAV vil øke fleksibiliteten og kvaliteten gjennom hele verdikjeden, sier adm. direktør Erik Dragset i Simpro Holding AS (t.v.). Her sammen med salgssjef Jon Fromreide i Pilaro.

Leveransene fra Pilaro dekker økonomi, finans, ordre, lager, innkjøp og produksjon. I tillegg har selskapet tatt i bruk det nye kundeoppfølgingssystemet Microsoft Dynamics CRM 2011. Pilaro skal også levere tjenester innen rådgivning, prosjektledelse og implementering, samt tekniske tjenester av ny infrastruktur.

Ledende innen elektronikkproduksjon

Med sine to fabrikker på Løkken Verk i Meldal kommune og på Notodden er Simpro-gruppen en av Norges ledende bedrifter innen elektronikkproduksjon mot offshore- og forsvarsmarkedet. Med nytt forretningssystem blir selskapet i stand til å tilby bedre leveranser til eksisterende og nye kunder.

– Microsoft Dynamics NAV vil øke fleksibiliteten og kvaliteten gjennom hele verdikjeden. Overgangen blir som natt og dag sammenliknet med vårt gamle MPS-system som var gått ut på dato, sier Dragset. Han forteller at prosjektet startet i midten av februar i år med analyse og design.

– Etter påske gikk vi over i implementeringsfasen. Nå rulles systemet først ut på Løkken, deretter på Notodden. Dette er en prosess som vil pågå ut 2012.

Store vekstambisjoner

Kretskortprodusenten på Løkken Verk og Notodden har store vekstambisjoner. Fjorårets omsetning var på 128 millioner kroner mot et budsjett på 150 millioner for 2012.

– Valg av nytt forretningssystem, organisasjonsendringer, fremtidige oppkjøp og investering i ny produksjonslinje skal få fart på virksomheten, forteller Dragset. – Ambisjonen er å bli en av de største elektronikkleverandørene i Norge og Skandinavia og utkonkurrere markedet på resultat. Det krever at vi tilknytter oss bransjens beste ressurser og foretar riktige investeringer som sikrer vekst.

Jobber smartere

De senere årene har norsk elektronikkproduksjon slitt i motbakke med oppkjøp, fusjoner og nedleggelser. Mange mener kretskortproduksjon på Løkken Verk strider mot all fornuft. Men Dragset mener slike uttalelser faller på sin egen urimelighet.

– Vi må arbeide smartere og tilby kunder produkter til riktig pris og kvalitet. Frem for alt må vi ha høy leveringspresisjon. Vi oppfyller disse kriteriene og har så langt lykkes med vår produksjon i «Utkant-Norge», understreker han.

Benyttet NTNU-kompetanse i forprosjektet

– Nyåret 2011 ble prosessen med valg av ERP-leverandører igangsatt og seks, syv kandidater ble invitert. Pilaro ble trukket inn i prosjektet i mars/april og et par måneder senere gikk vi videre med tre leverandører. Høsten 2011 ansatte vi ny økonomidirektør med erfaring fra ERP-implementeringer. Han foreslo å knytte til oss NTNU-kompetanse i prosjektet, sier Dragset.

Konsulent Ottar Bakås fra NTNU ble involvert i prosessen. Det ble kjørt et NTNU prosjekt med DRIV-midler.

– Forretningssystemet skulle tilpasses fabrikkene både på Notodden og Løkken Verk. Vi forlangte at kandidatene skulle underbygge sine løsninger med brukercaser. Bakås utarbeidet en rapport som konkluderte med at alle tre kandidater var kvalifisert til å gå videre i anbudsprosessen. NTNU-rapporten var avgjørende for at styret i Simpro valgte å investere 5 millioner kroner i nytt forretningssystem, sier Dragset.

Valget falt på Pilaro som hadde den beste kompetansen, bransjeløsningen og brukercasene. Kontrakten med dem ble undertegnet i januar i år.

Integrerer produksjons – og økonomistyring

-Simpro la ned mye godt arbeid i anbudsfasen og vi forsto tidlig deres behov, forteller salgssjef Jon Fromreide i Pilaro. Han forteller at løsningen integrerer produksjons- og økonomistyring og baserer seg på forretningssystemet Microsoft Dynamics NAV. ProPlanner gir bedre oversikt og kontroll med innkjøp, produksjon og lager. Det styrker innkjøpsrutinene, reduserer overtidsbruk, lager og kapitalbinding. Sist men ikke minst forbedrer de ledetider og leveringspresisjon, understreker Fromreide.

Bransjeløsningen reduserer også behovet for Excel. Den styrker produksjonsplanleggingen og innkjøpsfunksjonen på våre fabrikker, sier Dragset. Han legger til at samarbeidet med Pilaro har fungert meget tilfredsstillende.

De gjennomfører regelmessig kurs i bruk av løsningen for våre ansatte og responderer raskt når vi står overfor uforutsette hendelser.

Ledelsesansvar

Dragset har involvert seg sterkt i anskaffelse av nytt forretningssystem. Han mener det er avgjørende å forankre investeringen hos ledelsen. Men, sier han, – skal vi lykkes med implementeringen må alle medarbeidere være delaktig i prosessen. Vi har løftet organisasjonen, skapt større forretningsforståelse og fordelt ansvaret på flere medarbeidere. Hele organisasjonen tilpasser seg nå det nye forretningssystemet. Med Microsoft Dynamics NAV og bransjeløsningen Pilaro ProPlanner har vi fått et fremtidsrettet system, understreker han.

Ambisiøs vekststrategi

Simpro-gruppen har en ambisiøs vekstrategi. Innen 2015 skal selskapet bli topp fem i Norge med en omsetning på 300 millioner kroner. En slik ekspansiv vekst krever flere oppkjøp og er ikke mulig med organisk vekst, sier Dragset. – Investeringen i nytt forretningssystem er avgjørende for våre vekstambisjoner. Nye selskaper som etter hvert innlemmes i Simpro-gruppen blir automatisk integrert i vårt ERP-system, avslutter han.


Om Simpro : Med sine to fabrikker på Løkken Verk i Meldal kommune og på Notodden er Simpro-gruppen en av Norges ledende bedrifter innen elektronikkproduksjon mot offshore- og forsvarsmarkedet. Simpro ble i etablert i 1990 i forbindelse med at mobiltelefonproduksjonsselskapet Simonsen Elektro Løkken flagget ut sin lokale produksjon der. Med sin bakgrunn fra radioproduksjon fikk bedriften etter hvert kunder med særlige krav innen denne typen elektronikkproduksjon. Selskapet fikk også kunder med produkter for subsea- og offshorebruk, EX-produkter og annen industriell elektronikk. I november 2011 kjøpte Simpro holding AS samtlige aksjer i Propartner Defence AS på Notodden . Selskapet ble opprinnelig etablert i 1979 som Notodden Elektronikk AS i forbindelse med avviklingen av Tandberg Radiofabrikk.