«Prosjektrapporten er et svært viktig verktøy for meg»

Det er Gunn Johnsen i Bulldozer Maskinlag AS i Sortland, som sier dette. Gunn har lang fartstid som administrasjonsleder og økonomiansvarlig i bedriften, og er glad for å endelig ha et rapporteringssystem hun kan stole på.

Bulldozer Maskinlag består, i tillegg til morselskapet, av 10 ulike tilknyttede entreprenørselskap. De er til sammen ca. 100 ansatte, hvorav flesteparten er lokalisert i Sortland.

Gunn Johnsen, administrasjonsleder i Bulldozer Maskinlag AS

Konsernet driver som maskinentreprenør, utbygger, leverandør av ulike bygg-masser, utleie av utstyr m.m.

Bulldozer Maskinlag har benyttet Microsoft Dynamics NAV som forretningssystem siden 2006. De utfører detaljert og avansert regnskapsføring, og rapporterer på mange ulike elementer, som f.eks. avdeling, prosjekt og objekt. De har mange små regnskap i hvert av de store regnskapene, så det er mange detaljer og mye informasjon som kan rapporteres på.

«Prosjektrapporten er et svært viktig verktøy i driften av entreprenørselskap», forteller Gunn Johnsen.  Da Bulldozer gikk i dialog med Pilaro om et nytt prosjektrapporteringsverktøy, hadde de, basert på lang erfaring med ulike rapporteringsverktøy, både krav og ønsker til det nye verktøyet. 

«Det aller viktigste for oss er å ha et system som er enkelt å bruke, og som kan benyttes av flere i selskapet. Man blir altfor sårbar hvis det kun er én person som behersker rapporteringsrutinene», sier Gunn Johnsen.

Rapporteringsverktøyet Pilaro har utviklet for Bulldozer, er direkte oppkoplet mot Microsoft Dynamics NAV. Det betyr at hver gang Bulldozer tar ut en rapport, så får de tallene riktig periodisert og i sanntid. «Det er en stor fordel at vi alltid kan rapportere ferske tall og resultater.  Så fremt alt er bokført i NAV, får styret vårt, daglig leder og prosjektlederne oppdaterte tall; det er de veldig fornøyd med».  

«Videre er vi lettet over at systemet er driftssikkert, og uten «nykker».  Når man er økonomiansvarlig for så mange selskaper, og med så mange parametere, er det virkelig godt å ha et system man kan stole på», avslutter Gunn Johnsen.  Og understreker at hun synes hun var heldig som kom i kontakt med en konsulent i Pilaro, som forsto hennes utfordringer, og som utviklet prosjektrapporteringsverktøyet nettopp hun trengte. 

Pilaro – din forretningspartner

Sammen kan vi se på din virksomhet og dine utfordringer, og sammen kan vi finne løsninger for bedre forretningsprosesser.

Kontakt oss i dag! Ring eller mail Vibeke Walløe Tvedt, telefon 916 08 337