Business Central

En moderne forretningsløsning for moderne bedrifter

Microsoft Dynamics 365 Business Central er en moderne forretningsløsning som passer for små og mellomstore bedrifter (anslagsvis 10-500 brukere), som trenger et avansert, men brukervennlig all-round system for å effektivisere forretningsprosessene sine. Vi har vært i bransjen i mer enn 30 år og har lang erfaring med Microsoft sine forretningsløsninger. Vi har spesialisert oss innen prosjekt og produksjon og har vår egen Microsoft-sertifiserte bransjeløsning Pilaro Industry Solution.

Pilaro Industry Solution implementeres i Microsoft sin standardløsning, og gir optimale brukeropplevelser for produksjonsbedrifter, og for bedrifter som driver prosjektbasert.

Vi hjelper deg gjerne å velge nytt forretningssystem.

Ønsker du at vi skal ta kontakt med deg? Legg igjen e-post og telefonnummer, så tar vi kontakt snart.

Funksjoner i Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central er en brukervennlig forretningsløsning til virksomhetsstyring. Løsningen egner seg godt til å administrere regnskap og økonomi, samt forsyningskjeden og daglig drift.
Dette er en komplett virksomhetsløsning, som er rask å implementere i skyen eller på egne servere. Systemet er tett integrert med Office 365, det vil si at mail, kalender, datafiler og rapporter, opptrer slik du allerede er vant til. Business Central kan tilpasses med bransjeløsninger, slik at systemet blir optimalt for brukerne.
Rollesenteret gir den enkelte medarbeider oversikt over de opplysningene han eller hun trenger i sin stilling, og gjør det enkelt å fokusere på egne oppgaver.

Velger du Microsoft Dynamics 365 Business Central, får du den velkjente Microsoft brukeropplevelsen; et moderne brukergrensesnitt og et skalerbart system med bransjefunksjonalitet.

Funksjoner:

Økonomistyring
Håndtering av virksomhetens daglige bokføring, og økonomiavdelingens øvrige oppgaver, som budsjettering, konsolidering, likviditetsstyring, bankavstemning, aktiva, valuta, ubegrensede dimensjoner, ansvarssentre, omkostningsregnskap, arbeidsflyt m.m.

Verdikjeden
Virksomhetens forsyningskjede håndteres effektivt via bl.a. den avanserte warehouse management funksjonaliteten, og lar deg styre alle virksomhetens logistiske prosesser. Om du ønsker kan du bygge på løsningen med trådløs scannerløsning til lageret.

Produksjonsstyring
Løsningen inneholder avansert funksjonalitet som understøtter virksomhetens produksjonsstyring. Produksjonsordre og produksjonsplanlegging håndteres effektivt med oppbygging av stykklister, ruter, operasjoner m.m.

Salg og markedsføring
CRM er salgsavdelingens verktøy til håndtering av tilbud, salgsordre, fakturering m.m. CRM-funksjonaliteten understøtter markedsføringsoppgaver, og verdifull kunnskap om kunder og samarbeidspartnere. Standard CRM Online-integrasjon finnes også.

Service
Med Microsoft Dynamics 365 Business Centrals servicemoduler kan du på enkel måte håndtere virksomhetens serviceoppgaver og servicekontrakter m.m. Om ønskelig kan du utvide løsningen med integrasjon til mobile serviceløsninger til eksterne serviceteknikere.

Analyse og rapportering
Analyse og rapportering håndteres enkelt og effektivt via integrasjon til bl.a. Office365 med Excel, Power BI m.m. Det er således enkelt å skape oversiktlige grafer i brukernes rollesenter. Alternativt kan du bygge på med en BI- løsning.

Innkjøp og lager
Funksjonalitet til å understøtte virksomhetens innkjøpsprosesser i form av både innkjøpsrekvisisjoner, innkjøpsordre, fakturering m.m. Herunder styring av virksomhetens lager, basert på forskjellige kostprinsipper, lagerregulering m.m.

Prosjektstyring
Prosjektstyringsmodulen brukes til å håndtere virksomhetens prosjekter og pågående jobber. Tidsregistrering, materialforbruk, underleverandører m.m. håndteres effektivt, og du får god oversikt over alle virksomhetens prosjekter.

Internasjonal løsning
Business Central er en internasjonal løsning, som gir mulighet til å håndtere flere regnskap, valutaer, språk osv. Løsningen finnes i en rekke landversjoner, som understøtter regnskapspraksis de de aktuelle landene. Systemet er svært utbredt i Norge.

Microsoft er leverandør og Pilaro er distributør av Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft er en betydelig leverandør av forretningssystemer, og leverer løsninger for både mindre og større bedrifter.  Business Central er en av forretningsappene i Microsofts skybaserte IT plattform; Dynamics 365.  Felles for systemene i plattformen er at Microsoft integrerer dem med andre Microsoft-produkter som Office 365, Power BI, kunstig intelligens, CRM-løsninger etc., og benytter Microsoft-teknologi som SQL server, Azure osv.  Ideen er at ingen forretningsløsning er bedre integrert med andre Microsoft-løsninger enn Microsofts egne løsninger.

En lang historie

En av Microsoft sine største suksesser er ERP-systemet Dynamics 365 Business Central. Systemet baserer seg på oppkjøpet av den danske løsningen Navision i 2002. Imellom da og nå har systemet hett Microsoft Dynamics NAV, og nå heter det altså Microsoft Dynamics 365 Business Central. Systemet er et verdens største, ERP-systemer i segmentet SMB.

Løsningen leveres i 2020 utgangspunktet i to ulike versjoner, Dynamics 365 Business Central on prem og Dynamics 365 Business Central SaaS (Software as a Service). 

Business Central i Norge

Dynamics 365 Business Central er Microsoft sitt forretningssystem for små og mellomstore bedrifter.  Som en av flere apper i Dynamics 365-gruppen, er løsningen enda mer anvendelig enn sin forgjenger (Dynamics NAV), da den samspiller med flere andre produkter som man er vant til å jobbe med, som for eksempel løsningene innen Customer Relationship Management (CRM) hos Microsoft. Dynamics 365 er en forretningsløsning som kombinerer forretningsprosesser med produktivitetsverktøyene i Office 365.

Noen av forretningsappene som finnes i Dynamics 365:

 • Sales
 • Customer Service
 • Field Service
 • Project Service Automation
 • Business Central
 • Finance and Operations
 • Talent
 • Marketing and Retail

Microsoft melder at flere apper er under planlegging. Appene vil bli tilgjengelig fortløpende, etter hvert som løsningene er tilpasset det norske markedet.

Cloud eller on-premise

Dynamics 365 er i utgangspunktet en sky-applikasjon, og det gjelder dermed også for Business Central. Men, løsningen er også tilgjengelig for kundene on-premise, enten som en hybrid løsning i kundens eget datamiljø, eller som hosted hybrid løsning hos leverandør. Les mer om skytjenester her.

Med denne løsningen, er det  mulig å kontinuerlig tilpasse forretningssystemet i forhold til bedriftens behov. På den måten kan du gjøre endringer i løsningen i takt med endringer i bedriften, slik at du, til enhver tid, har akkurat den løsningen du trenger.

Oppdateringer

Med Business Central er oppdateringene til ny funksjonalitet smidigere, på lik linje med de øvrige O365-produktene.

Enkelt å oppgradere tilpasset funksjonalitet

Business Central er tilpasset funksjonalitet (Extensions)  lagret som separate filer, og blir ikke berørt når Microsoft kjører de regelmessige oppgraderingene. Dette gir deg som kunde mulighet til å endre spesialtilpasninger, uten å endre standard funksjon.

Informasjon til kunder som benytter Microsoft Dynamics NAV

Som eksisterende kunde og bruker av Microsoft Dynamics NAV, er det noen ting du bør være oppmerksom på i forbindelse med NAVs overgang til Business Central.

 • Etter 1. april 2019 vil det ikke lenger være mulig å kjøpe en ny Dynamics NAV-lisens. Du vil selvfølgelig kunne kjøpe utvidelser, som for eksempel flere brukere etc., til tidligere versjoner av Dynamics NAV.
 • Eksisterende kunder kan velge og oppgradere til Dynamics 365 Business Central on prem.
 • Du får tilgang til løsningen dersom du er på aktivt vedlikehold, på samme måte som tidligere.
 • En vesentlig forskjell mellom Dynamics NAV og Dynamics 365 Business Central, er at Dynamics NAV er basert på samtidige brukere (ved kjøpte lisenser), mens Dynamics 365 Business Central består av navngitte brukere. Dette betyr at du vil trenge flere brukere med det nye systemet, da hver enkel bruker som skal ha tilgang til systemet, må ha en lisens i eget navn.
 • Har du NAV leielisens, er du allerede vant til at brukerne er navngitte (NAV leielisens er basert på navngitte brukere, ikke samtidige brukere).

Enkelt valg

Microsofts ERP-løsning for små og mellomstore bedrifter; Dynamics 365 Business Central, brukes i så mange som 195 land, og er et av verdens mest brukte forretningssystemer. Tidligere var løsningen kjent som Navision, i en periode het den Microsoft Dynamics NAV, og fra oktober 2018 heter løsningen Microsoft Dynamics 365 Business Central

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker mer informasjon.