Kundefokus og kvalitet i alle ledd i leveransene

Pilaro har vært en Lean-bedrift siden 2017. Siden vi startet samarbeidet med Lean Team Norge, har mange Pilaro-ansatte vært på Lean-kurs, og tatt både gult, grønt og sort belte.
Innledningsvis var vårt fokus å forbedre måten vi jobbet på. Med kontorer på 3 lokasjoner, hadde vi noen utfordringer i forhold til å ha felles fokus, og likhet og standardisering i leveransene våre. Vi har lært mye disse årene, og ser at nå som vi jobber leant, yter vi bedre leveranser, med høyere kvalitet i alle ledd, til kundene våre.


«Vi har tatt store grep, involvert og gitt Lean kompetanse til flere. Dette har gitt oss felles fokus, og har gjort det enklere å hjelpe hverandre på tvers av avdelinger for å sikre gode leveranser, og nå våre mål», sier Tore Paulsen, Chief Operating Officer i Pilaro.
Tore forteller videre: «Vi oppdaget også at handover fra salg til produksjon tidvis var en utfordring. Dette ble forsterket av at vi hadde litt ulike prosesser på våre 3 lokasjoner i Bergen, Asker og Sem».
«Gjennom arbeidet med Lean har vi fått økt fokus på kunden, og et mer helhetlig bilde av leveranse til kundene. Deriblant leveransetid av support og oppdrag. Ved å ta aktivt i bruk, blant annet PowerBI, så har vi fått god oversikt over oppgaver, fremdrift og ressursutnyttelse».

Her er vi på kurs. Fra venstre; Jon Fromreide, Tore Paulsen og Trude Haugen Skånøy.

Ønsker du at vi skal ta kontakt med deg? Legg igjen e-post og telefonnummer, så tar vi kontakt snart.