fbpx

Personvern og vilkår i Pilaro

I Pilaro tar vi personvern og oppbevaring av personopplysninger på alvor. På disse sidene kan du lese mer om hvordan vi behandler kundeopplysninger, hva vi bruker dem til, og hvordan vi sørger for at dataene til enhver tid er trygt oppbevart hos oss.

Det er også her du finner våre generelle avtalevilkår. Vi benytter oss i hovedsak av standardavtaler, og med endringskataloger der det er nødvendig.

Kontakt oss om du har spørsmål om dette. Se kontaktskjema nederst på siden.

Generelle avtalevilkårDe generelle avtalevilkårene gjelder, med mindre annet er avtalt mellom kunden og Pilaro. Vi benytter i hovedsak statens standardavtaler.
Personvernerklæring I Pilaro behandler vi opplysninger i samsvar med den generelle personvernforordningen (GDPR).
Sluttbrukeravtale/lisensvilkår for Pilaro Apps (EULA)Denne avtalen; EULA, er avtalen mellom Pilaro som leverandør av et dataprogram eller en tjeneste, og sluttbrukeren av dataprogrammet eller tjenesten. Avtalen regulerer forholdet mellom Pilaro og sluttbrukeren, herunder partenes rettigheter og plikter. Vi benytter Microsoft sin standard avtale.
End User License Agreement for Pilaro Apps -englishThis agreement; the EULA, is the agreement between Pilaro as the provider of a computer program or service, and the end user of the computer program or service. The agreement regulates the relationship between Pilaro and the end user, including the parties’ rights and obligations. We use the Microsoft standard agreement.

Ønsker du at vi skal ta kontakt med deg? Legg igjen e-post og telefonnummer, så tar vi kontakt snart.