Med Microsoft Dynamics 365 Business Central som økonomisystem, så vet du at tallene blir riktige

Microsoft Dynamics  365 Business Central er et anerkjent økonomisystem for små og mellomstore bedrifter. Med Business Central økonomisystem får du automatisert og strømlinjeformet økonomistyringen og verdikjeden, slik at du sparer tid og ressurser, samt reduserer feil.
Microsoft Dynamics 365 Business Central er særlig velegnet til virksomheter innenfor handel, service og produksjon. Det er et komplett forretningssystem, hvor du kan administrere daglig drift og de øvrige forretningsprosessene i et samlet system.

Microsoft Dynamics NAV bytter navn til Microsoft Dynamics 365 Business Central.

bilde av ordsky, økonomisystem

En stor fordel med Microsoft Dynamics 365 Business Central som økonomisystem, er at alle selskapets prosesser er integrert og samlet et sted. Med et enkelt grensesnitt for alle applikasjoner, får du god oversikt, og en trygghet for at tallene stemmer.

Et godt økonomisystem gir grunnlag for økt vekst

Et godt grunnlag for å drive en virksomhet godt, er sanntidsinformasjon, presentert på en hensiktsmessig måte. Med Business Central kan man ta informerte beslutninger ved hjelp av sammenkoplede data fra ulike relevante kilder. Du kan få dataene presentert i diagrammer og rapporter, og du kan bruke ulike dimensjoner for dataene til å identifisere utvikling og trender.

Business Central lar deg effektivisere prosessen med godkjenninger og arbeidsflyt relatert til det. Videre lar systemet deg spore økonomiske resultater med egendefinert økonomimodul – og kontoskjemarapportering.

Fordeler med Business Central som økonomisystem

En stor fordel med Microsoft Dynamics 365 Business Central som økonomisystem, er at alle selskapets prosesser er integrert og samlet et sted. Med et enkelt grensesnitt for alle applikasjoner, får du god oversikt, og en trygghet for at tallene stemmer.

 1. Økonomi, finanser og regnskap – alt på et sted
  Håndtering av virksomhetens daglige bokføring, og økonomiavdelingens øvrige oppgaver som budsjettering, konsolidering, likviditetsstyring, bankavstemning, aktiva, valuta, ubegrensede dimensjoner, ansvarssentre, omkostningsregnskap, arbeidsflyt m.m.
 2. Administrere verdikjeden
  Virksomhetens forsyningskjede håndteres effektivt via bl.a. den avanserte warehouse management funksjonaliteten i Microsoft Dynamics 365 Business Central, og lar deg styre alle virksomhetens logistiske prosesser. Om du ønsker kan du bygge på løsningen med trådløs scannerløsning til lageret.
 3. Produksjonsstyring
  Microsoft Dynamics 365 Business Central inneholder avansert funksjonalitet som understøtter virksomhetens produksjonsstyring. Produksjonsordre og produksjonsplanlegging håndteres effektivt med oppbygging av stykklister, ruter, operasjoner m.m.
 4. Analyse og rapportering
  Analyse og rapportering håndteres enkelt og effektivt via integrasjon til bl.a. Office365 med Excel, PowerBI m.m. Det er således enkelt å skape oversiktlige grafer i brukernes rollesenter i Business Central. Alternativt kan du bygge på med en BI- løsning.
 5. Global løsning
  Microsoft Dynamics 365 Business Central er en internasjonal løsning, som gir mulighet til å håndtere flere regnskap, valutaer, språk osv. Løsningen finnes i en rekke landversjoner, som understøtter regnskapspraksis de de aktuelle landene.

Økonomistyring med Business Central, funksjoner for økonomi og administrasjon – les mer

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om din virksomhet og dine prosesser.

Ring eller send mail til Jon Fromreide, telefon 913 24 843.