Hvordan måler man størrelsen på internettet?

Det kan være vanskelig å begripe størrelsen, omfanget og målebegrepene når det gjelder det store internettet. Det vi innledningsvis kan enes om, er at rommet der ute er overveldende stort. Hvordan det måles, er det ikke et entydig svar på, men vi kan forsøke å forklare det med utgangspunkt i byte-størrelser.  En byte-størrelse kan forklares som en informasjonsstørrelse med digitalt minne.

Tusen gigabytes=1 terabyte = 1 million megabytes

1 zettabyte = en sekstillion bytes (21 nuller etter 1) = 1000 exabytes = 1 trilliard bytes

internett


For å forstå omfanget, ser vi på noen eksempler.
I 2019 ble det anslått at de største lagringsselskapene Google, Amazon, Facebook og Microsoft til sammen lagret informasjon tilsvarende 1200 petabytes, som tilsvarer 1,2 millioner terabytes. Tusen gigabytes tilsvarer som nevnt en terabyte – eller 1 million megabyte. 1200 petabytes er altså 1,2 millioner terabytes.

For å sette dette i videre perspektiv, så bruker en sang på tre minutter omtrent tre megabyte lagring. Dette indikerer at de fire selskapene på 1200 petabytes, har omtrent nok data til 400 billioner sanger. Det er mer enn 2,2 milliarder år med lyd.

Internettet virker å være uendelig stort, og vi vet ikke om det noen gang vil nå sin fulle kapasitet. Det hele kjøres på servere rundt om i hele verden; sånn sett, blir det ikke fullt, før vi slutter å legge til maskinvare.

Vi kan få et inntrykk av hvor stort internettet er ved å se på hvor mye data som overføres der

I 2019 ble det estimert at det fantes ca 5 zettabytes i verden, og det anslås å vokse til 175 zettabytes innen 2025.

Forutsatt at internettets kapasitet er 1 million exabytes, er vi foreløpig langt fra å nå grensene.

Hva inneholder all denne informasjonen

Internett har nesten doblet seg hvert år siden 2012, og i juni 2019 eksisterte det anslagsvis 5,85 milliarder internettsider.

Fra januar 2018 var anslagsvis 4 milliarder mennesker online – det er mer enn halvparten av verdens befolkning. Samme år var mer enn 3 milliarder mennesker – 75% av internettbrukerne – på sosiale medier.

Fra og med mai 2018, hvert minutt, så folk mer enn 4 millioner YouTube-videoer, postet 456 000 tweets, sendte 156 millioner e-poster og sveipet 990 000 ganger på Tinder. I tillegg kan det nevnes at det blir opprettet fem nye Facebook-profiler hvert sekund. Når det er sagt; internettbruken er økt betydelig fra 2018 til i dag, så vi kan nok legge raust på for å få dagens korrekte internettside- og brukertall.

kilde: https://starry.com/