fbpx

Det er snart nytt år, og her vil vi vise deg et par ting som du bør huske på ved nyttårsskiftet. 1, Årsavslutning, 2. Nye regnskapsperioder/år, 3.Årsspesifikke nummerserier, og 4. Arbeidssenterkalender. Bildene og eksemplene viser Microsoft Dynamics 365 Business Central . Det vil være liknende for tidligere versjoner av NAV, men har du spørsmål, kan du kontakte oss ved å sende en mail til Support.

1. Årsavslutning

Før man gjør årsavslutning må regnskapsperioden lukkes. Søk opp «regnskapsperioder». Huk av for nytt regnskapsår. Gå inn på prosess, og lukk perioden som anvist under. Husk at dette ikke kan reverseres.

Søk opp «Lukk resultatregnskap», og fyll inn feltene som anvist.

Gå så til finanskladd, og ta opp standard kladd. Der vil oppgjøret ligge. Sjekk at konto 2050 på nederste linje i kladden er 0, før du bokfører kladden. Hvis den ikke er 0, må regnskapsansvarlig rette dette. Eventuelt må kladden gjøres på nytt.

2. Nye regnskapsperioder

Hvis det ikke er opprettet regnskapsperioder for det nye året, må det gjøres. Søk opp «Regnskapsperioder» Velg prosess og nytt år, som anvist.

Fyll inn det aktuelle året, antall perioder og periodelengde, som anvist, og trykk OK.

3. Årsspesifikke nummerserier

Mange bruker årsspesifikke nummerserier, for eksempel på prosjekter, kladder og lignende. Unikt for disse, er at de begynner med årstall , for å kunne skille på hvilket år de er opprettet. Da er det viktig å huske på å sjekke på nummerserien, om det ligger ny startdato med det spesifikke året man skal begynne på. Velg den aktuelle nummerserien. Velg «Naviger» og «Linjer» og legg inn startdato og startnummer.

4. Arbeidssenterkalender

For de som bruker produksjonsmodulen er det viktig å oppdatere arbeidssenterkalendrene til et nytt år. Hvis disse ikke oppdateres vil planleggingsforslaget vise feil data. Søk opp «Arbeidssentre» Velg prosess, og beregn arbeidssenterkalender.

Velg startdato og sluttdato for neste år, og trykk OK. Pass på at alle arbeidssentrene blir oppdatert.

Har du spørsmål om dette, kan du kontakte oss ved å sende en mail til Support.