Digital transformasjon – Transformasjonsboken

Nyhet!!! Vi tilbyr nå Transformasjonsboken 

Hvorfor bør du lese Transformasjonsboken? Jo, fordi den gir deg innsikt i hva en digital transformasjon innebærer, og hva du må gjøre for at en transformasjonsprosess skal bli vellykket.

Boken gir deg råd om hvordan du kan lykkes med ditt neste programvare-implementeringsprosjekt. Den handler om både programvaren og teknologien, men det er selve transformasjonselementet som er i fokus.

Med transformasjon kan man her forstå hvordan organisasjonen evner å jobbe på den nye moderne måten, og boken gir blant annet tips om hva en kan gjøre for å få til et positivt prosjekt, og hvordan motivere ansatte.

Digital transformasjon – hva betyr det?
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin definisjon er ganske dekkende:

Digital transformasjon er en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester. Viktig å understreke at det er en grunnleggende og omfattende endring, ikke en mindre justering

• brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen
• baserer seg på utnyttelse av digital teknologi
• redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring

Hva innebærer det for bedriften?
Kort sagt kan man si at digital transformasjon innebærer omstilling og endring for bedriften. Bedriften skal utføre (gamle) oppgaver på en ny måte basert på ny digital teknologi. Smartere forretningsmodeller skal skapes. Man skal sette sammen data på en ny måte og ofte endre fra manuelle til automatiserte prosesser.

Hvorfor er det viktig at du og din bedrift har et aktivt forhold til digital transformasjon?
Verden er i rask utvikling, og teknologien og arbeidsmetodene endrer seg, hele tiden. En ting som ikke endrer seg, er at du som bedrift, stilles overfor krav fra både eiere og kunder. Bedriftseiere og aksjonærer stiller krav til at bedriften er veldrevet, gir avkastning og fungerer optimalt og effektivt. Kundene forventer gode og konkurransedyktige priser, og at de kan kommunisere med deg på en moderne og effektiv måte. Disse kravene samlet, samt kravet om stadig effektivisering, fordrer at man har et aktivt forhold til digitalisering og digital transformasjon.

Transformasjonsboken er et hefte som består av disse kapitlene:

Vil du lese hele boken samlet? Fyll inn i skjemaet over, og vi sender deg boken så snart vi kan.

Pilaro leverer ERP for produksjon og prosjekt, og kan hjelpe deg å digitalisere arbeidsprosessene dine. Kontakt Jon Fromreide på mail eller telefon 913 24 843