fbpx

Digital transformasjon – hva betyr det?
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin definisjon er ganske dekkende:

Digital transformasjon er en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester. Viktig å understreke at det er en grunnleggende og omfattende endring, ikke en mindre justering

• brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen
• baserer seg på utnyttelse av digital teknologi
• redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring

Hva innebærer det for bedriften?
Kort sagt kan man si at digital transformasjon innebærer omstilling og endring for bedriften. Bedriften skal utføre (gamle) oppgaver på en ny måte basert på ny digital teknologi. Smartere forretningsmodeller skal skapes. Man skal sette sammen data på en ny måte og ofte endre fra manuelle til automatiserte prosesser.

Hvorfor er det viktig at du og din bedrift har et aktivt forhold til digital transformasjon?
Verden er i rask utvikling, og teknologien og arbeidsmetodene endrer seg, hele tiden. En ting som ikke endrer seg, er at du som bedrift, stilles overfor krav fra både eiere og kunder. Bedriftseiere og aksjonærer stiller krav til at bedriften er veldrevet, gir avkastning og fungerer optimalt og effektivt. Kundene forventer gode og konkurransedyktige priser, og at de kan kommunisere med deg på en moderne og effektiv måte. Disse kravene samlet, samt kravet om stadig effektivisering, fordrer at man har et aktivt forhold til digitalisering og digital transformasjon.

Transformasjonsboken som pdf

Transformasjonsboken -kort oppsummert

Hvorfor bør du lese Transformasjonsboken? Jo, fordi den gir deg innsikt i hva en digital transformasjon innebærer, og hva du må gjøre for at en transformasjonsprosess skal bli vellykket.

Boken gir deg råd om hvordan du kan lykkes med ditt neste programvare-implementeringsprosjekt. Den handler om både programvaren og teknologien, men det er selve transformasjonselementet som er i fokus.

Med transformasjon kan man her forstå hvordan organisasjonen evner å jobbe på den nye moderne måten, og boken gir blant annet tips om hva en kan gjøre for å få til et positivt prosjekt, og hvordan motivere ansatte.

Transformasjonsboken består av disse kapitlene:

 1. Hva er egentlig digital transformasjon
  Guus Krabbensborg mener at digital transformasjon ofte er for nært knyttet til bare teknologi og ‘digital’, med mindre fokus på teknologiens evne til å forbedre forretningsfunksjonene. I motsetning til implementering av programvare som ERP eller CRM, er digital transformasjon prosessen med å digitalisere alle forretningsprosessene dine, og til og med ditt eget tankesett.
 2. Hvorfor digital transformasjon er viktig
  For de fleste selskaper som setter kunder, potensielle kunder, medlemmer eller innbyggere i sentrum, er modernisering av forretningsprosesser og oppussing av interne tankesett intet mindre enn et avgjørende grep for å sikre en sunn fremtid!
 3. Hva om dere ikke lykkes i prosessen
  Hva du risikerer å miste, om du ikke digitaliserer.
 4. Modernisere programvaren eller hele organisasjonen
  I følge Guus Krabbenborg er en vanlig tabbe, å implementere ny programvare basert på gammel forståelse. Han eksemplifiserer dette med å kjøre en 2CV vs. en Lamborghini, og som en mellomløsning sette motoren til 2CVèn inn i karosseriet til en Lamborghini.
 5. Den vanligste årsaken til å mislykkes: gammel vin i nye flasker!
  Du må gå «all in» når man bestemmer seg for å digitalisere. Når du flytter til skyen, må du belage deg på å ikke bare oppdatere systemet, men sannsynligvis også tilpasse samtlige prosesser.
 6. Hva er målene deres?
  Det sjette kapitlet i Transformasjonsboken gir deg noen enkle råd om hvem som bør være involvert når dere definerer målene for digitaliseringsreisen.
 7. Kontroller følelsene, opprett en «red-print»
  Dette kapitlet i Transformasjonsboken handler om at en virksomhets endringsprosjekter suksess og fiasko ofte ikke er relatert til teknologi, men til følelser.
 8. Kommunikasjon, kommunikasjon og kommunikasjon
  Kommunikasjon spiller den aller største rollen i en vellykket forandring.
  God kommunikasjon starter med et positivt og attraktivt prosjektnavn, men ikke kall prosjektet ditt «ERP» eller gi det noe lignende teknologirelatert navn.
 9. Åpne for å eksperimentere?
  Du må tillate både feil og små fiaskoer i prosjektet. Men du må ikke dvele ved feilene, og du må være rask til å rette opp.
 10. De mest effektive endringer starter nedenfra og opp
  Be medarbeiderne dine om å designe den ideelle kundereisen. Utfordre dem til å fortelle deg hva du skal gjøre, og hva du skal slutte med, for å øke kundetilfredsheten. Be dem om idéer for hvordan du kan forbedre aspektene ved levering av produkter og tjenester til kundene dine, verdiskaping og styring av selve endringsprosjektet.
 11. Kompetanseutfordringen
  Det 11. kapitlet i Transformasjonsboken handler om kompetanseøkning og opplæring. Det er helt nødvendig å prioritere dette, for med nye systemer og nye måter å jobbe på, kan en ikke fortsette i gammel tralt.
 12. Som leder er du en rollemodell. Klar for det?
  Hvis du klarer å være et sterkt og synlig forbilde, vil de ansatte bli inspirert og takknemlige og – enda viktigere – du vil øke sjansene dine for å lykkes med prosjektet!
 13. Hva er ditt ansvar i digitaliseringsprosjektet?
  Digital transformasjon er sannsynligvis et av de viktigste prosjektene i organisasjonens historie til dags dato, og rollen som sponsor kan bare være administrerende direktør.

Pilaro leverer ERP for produksjon og prosjekt, og kan hjelpe deg å digitalisere arbeidsprosessene dine. Kontakt Jon Fromreide på mail eller telefon 913 24 843