Ansatte i Pilaro
Navn Stilling Mobil
Aakesen, Roger
Fagkonsulent  454 85 268
Aakre, Mariann Adm. sekretær 907 28 765
Askerøi, Jostein Fagansvarlig BI 992 19 006
Chellamuthu, Dheebekha  
Utvikler
464 45 383
Crook, Steffan Utvikler 975 94 227
Fromreide, Jon  Salgssjef 913 24 843
Grundfør, Lars Peter Utviklingssjef 952 67 121
Hansen, Eivind Fagkonsulent 934 99 199
Hauenschild, Stian
Fagkonsulent BI
913 89 656
Hereid, Kjell 
Senior utvikler
909 69 306
Jensen, Thomas Senior fagkonsulent 928 44 033
Jørgensen, Ove        
Senior utvikler
916 94 018
Larsen, Richard Daglig leder  408 58 824
Lindberg, Pia I. Fagkonsulent 907 81 077
Martini, Bjørn
Senior fagkonsulent
952 67 126
Martini, Sølvi Skilbrei  Fagkonsulent 908 84 460
Midttun, Guri  HR-ansvarlig/marked 411 47 776
Olsen, Knut Petter  Senior utvikler 986 61 441
Paulsen, Tore  Administrasjonssjef 982 24 063
Roheim, Cato  Utvikler 948 15 838
Rui, Torbjørn  Utvikler 918 62 636
Rykkje, Jarle  
Fagkonsulent 926 07 721
Ski, Tone Øxseth  Teamleder Faghandel
478 81 899
Skånøy, Trude Haugen  Fagkonsulent 982 24 068
Sørås, Morten  Fagkonsulent 970 92 815
Tvedt, Vibeke Walløe 
Teamleder Office 365  
916 08 337
Tyrås, Jørn-Tore
Fagkonsulent 913 49 041
Ulseth, Terje  
Sr. fagkonsulent
900 77 446


T: +47 66 90 80 00 | E: post(at)pilaro.no

© 2016 Pilaro AS | Alle rettigheter reservert