Følg oss på Facebook
LinkedIn

Hjelp til å ta bedre beslutninger
 
 
Mange bedriftsledere erfarer daglig at det er vanskelig å ta riktige beslutninger. Hva skal man basere beslutningene sine på? Tidligere erfaring? Andres erfaring? Magefølelse? De ansattes behov og synspunkter? Antakelser?

Noen ganger har man flaks og tar riktige valg. Andre ganger ser man i etterpåklokskapens lys at man burde valgt annerledes.

I tiden vi lever i, overflommes vi av informasjon. Det er mer enn nok informasjon både fra egen bedrift og fra utsiden til å gi grunnlag for gode beslutninger. Men samtidig så er arbeidskraft kostbar, og det er sannsynlig at vi ikke er bemannet med tilstrekkelig analytisk personell.

Business Intelligence (BI) er verktøy og prosesser som identifiserer, sammenstiller og analyserer forretningsinformasjon. Hensikten er å gi støtte til bedre forretningsmessige beslutninger i virksomheten.  BI monitorerer altså forretningsaktivitetene og prosessene dine systematisk, og gir deg verdifull informasjon du trenger for å planlegge effektiv drift.   Du får gode rapporter, og informasjonen er alltid i sanntid og tilgjengelig for alle i bedriften.

 
 
"Med Pilaro Diver henter vi ut smarte og anvendelige data".
 
Les hva økonomisjef i Recover Nordic, Hilde Mellingsæter Mathisen, sier om vår BI-løsning
 
"Business Intelligence har blitt uunnværlig for oss"
 
 
 
Pilaro BI - det komplette verktøy for forretningsanalyse

Business Intelligence (BI) er systemer og prosesser for effektiv monitorering av forretningsaktiviteter og -prosesser, gjennom rapportering for leder- og beslutningsstøtte. BI fremskaffer virksomhetskritisk informasjon, og gir hele organisasjonen verdifull informasjon om nåtid og historikk.

Pilaro BI, basert på The Diver SolutionTM, er et komplett BI system. Pilaro har skreddersydd løsningen for ERP miljøer basert på Microsoft Dynamics CRM og Microsoft Dynamics NAV, men løsningene fungerer med alle forretningssystemer.
 

Pilaro BI - forbedret inntjening og effektivitet, gjennom fokus på forretningsmulighetene
 
Pilaro BI - skreddersydd for virksomhetsstyring og effektivitetsmålinger i hele verdikjeden
 
Pilaro BI - automatisert rapportering i sann tid, brukerstyrt, distribuert og varslet  
 
Pilaro BI - adhoc dypdykk analyse
Ta kontakt med Jostein Askerøi på telefon 992 19 006 for mer informasjon.