Følg oss på Facebook
LinkedIn

Grafisk Planleggingsverktøy
Project Management Gantt er et grafisk planleggingsverktøy for optimalisering av prosjekter og ressurser I et visuelt bilde med data hentet fra Microsoft Dynamics NAV. I det grafiske Gantt diagrammet kan man på prosjektnivå  se hvilke ressurser det er budsjettert med, samtidig med at man kan se hvilke ressurser det er budsjettert med på de ulike prosjektene•    ”Drag & Drop” funksjonalitet
•    Prosjekt status - Gantt
•    Ressurs overblikk
•    Grafisk presentasjon av ressursbelastning
•    Finne ledig tid ® optimal utnyttelse av ressursene
•    Oversikt over tidsforbruk I de forskjellige prosjektene
•    Sanntidsdata direkte fra Microsoft Dynamics NAV