Følg oss på Facebook
LinkedIn


Rådgivning

Gode og langvarige relasjoner med våre kunder er viktig. Vårt fokus er derfor å løse kundens utfordringer på en god og profesjonell måte ved å hjelpe virksomheter med å finne balansen mellom kvalitet, kundetilfredshet og kostnader.
Pilaro gjør dette ved å:
  • Fokusere på virksomheten med den hensikt å kunne analysere verdikjede, slik at ledelse og medarbeidere får forståelsen for sine bidrag til verdiskapningen.

  • Sikre optimal bruk av ressurser og kompetanse gjennom effektivisering og kontinuerlig forbedring av prosessene basert på Best Practice og realisere bruk av Lean for å eliminere bort sløsing, som igjen gir økt kundeverdi.

  • Sikre at prosessene også er knyttet opp mot virksomhetens teknologi og innføring av ny teknologi i bedriften.