Følg oss på Facebook
LinkedIn

Project Management

De eksisterende prosjektstyringssystemene har normalt ikke vært integrert i de mest brukte ERP- og økonomisystemer. Dette har skapt en verden av dobbeltsystemer, dobbeltregistreringer og egenutviklede regnearksløsninger.

Derfor leverer Pilaro en prosjektstyringsmodul - Project Management, som er en sertifisert tilleggsmodul til Microsoft Dynamics NAV. Project Management er en fullt integrert prosjektstyringsmodul med alle funksjonalieter samlet i et system. Project Management modulen er utviklet for at så mye som mulig av ressursenes tid skal brukes på prosjektene og så lite tid som mulig på rapportering og manuell styring.

Vi har kompetansen til å skape en sammenheng mellom prosjektvirksomheten og økonomisystemer og til å identifisere muige prosessforbedringsområder. Systemet har blitt installert hos flere kunder med stor suksess. Systemet vil gi deg resultatforbedringer enten du måler det i økonomi eller effektivitet. Project Management løsningen har funksjoner for tids- og ressursplanlegning – styring og håndtering av projektøkonomi – fakturering, overordnet pipeline og likviditetsstyring, statistikkutrekk, ledelsesrapportering og integrasjon til MS Project.


Med Project Management kan du:
Styre og holde oversikt over et ubegrenset antall nivåer av aktiviteter (delprosjekter) under samme projekt. Du får også full oversikt over hovedtall for hele projektet eller f.eks. fordelt på underaktiviteter eller fordelt på ressurser, varer, omkostninger og betalinger.

  • Administrere prosjektene med fleksible løsninger for budsjettering, ressursallokering og periodisering av økonomiske nøkkelfaktorer.
  • Registrere tids-, utleggs og omkostningsforbruk på prosjekter enkelt og oversiktlig.
  • Lage inntekstsprognoser til bruk både for pipeline og likviditetsstyring.
  • Utfakturere forbruk og igangsatt arbeid.
  • Styre store virksomheter ved å knytte flere prosjekter sammen i et hovedprosjekt.
  • Utvikle dynamisk management rapportering ved hjelp af Jet Reports.
  • Registrerer utviklings- og kompetanseplaner for virksomhetens ressurser, hvor oppdateringer av planene kan desentraliseres til medarbeiderne selv via en nettleser.
  • Toveis integrasjon til MS Project slik at den grafiske fordelen i MS Project kan utnyttes fullt ut samtidig som at datagrunnlaget har utgangspunkt fra et økonomisk sterkt verktøy- Microsoft Dynamics NAV.