Følg oss på Facebook
LinkedIn

Pilaro posisjonerer seg 

Pilaro ble etablert i 2011 som resultat av en fusjon mellom AdCo Partner AS og ErgoVision AS. Til sammen har vi driftet og vedlikeholdt forretningsløsninger til SMB-markedet i mer enn 30 år. Som leverandør av forretningssystemene Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM har vi bygget omfattende kompetanse innenfor de ulike segmentene av systemet.

Fakta om AdCo Partner AS

AdCo Partner AS tufter på en kultur tilbake til 1984 da Kjell Vegger etablerte Veggers Konto og Butikkmaskiner. Der var salg av elektroniske kassaapparater hovedfokus. Vegger utvidet forretningsområdet og var tidlig ute med å levere PC baserte økonomiløsninger. I 1989 ble Richard Larsen engasjert i bedriften og begynte tidlig på 90-tallet å jobbe med de tjenestene som dannet grunnlag for etableringen av AdCo Partner.

AdCo Partner ble etablert i Tønsberg i 1998, med Richard Larsen som en av tre aksjonærer. Selskapet leverte økonomiløsninger til næringslivet i Tønsberg og kommunene rundt. For seks år siden satte de seg et hårete mål; de skulle være blant de tre største i Norge innenfor sin bransje. De etablerte pakkeløsningen AdCo ProPlanner med stor suksess, og i dag har de kunder over hele Norge i tillegg til England, USA, Polen og flere andre land. Selskapet tar med seg 15 medarbeidere inn i Pilaro AS.

 

Fakta om ErgoVision AS

ErgoVision ble etablert  i Bergen i 1999, og utviklet seg raskt til å bli den største leverandør av forretningssystemet Microsoft Dynamics NAV på vestlandet. De 3 grynderne hadde lang og variert bakgrunn fra tilsvarende selskaper og systemer, og selskapet fikk raskt noen store selskaper på kundelisten som fortsatt er gode kunder av Pilaro AS.

Gjennom systematisk satsning på utvalgte bransjer, ble det etter hvert behov for kontor i andre markeder, og i 2010 etablerte ErgoVision en avdeling i Asker. Denne satsningen videreføres og forsterkes nå i nytt selskap, og ErgoVision tar med seg avdelingen i Bergen med 8 medarbeidere og Asker med 7 medarbeidere inn i det fusjonerte selskapet.