Følg oss på Facebook
LinkedIn

Pressemelding
Mai 2014:
Lanserer bransjeløsning for prosjekt
Pilaro har hatt stor suksess med bransjeløsningen ProPlanner. Nå lanserer selskapet en ny bransjeløsning for prosjektorienterte bedrifter.
 
Pilaro har hatt stor vekst og er kåret til Gasellebedrift både i 2012 og 2013. En av deres store suksesser har vært satsingen på Microsoft Dynamics NAV og bransjeløsningen Pilaro ProPlanner.

Lang erfaring
- Vi har mange års erfaring med produksjonsbedrifter, og så at vi kunne overføre noe av dette på virksomheter som produserer timer og prosjekter.  Etter utprøving i flere bedrifter har vi nå utviklet en egen bransjeløsning for prosjektbaserte virksomheter. Løsningen inneholder også en egen metodikk for å implementere systemet i bedriften, forteller Richard Larsen i Pilaro. Den nye bransjeløsningen som nå lanseres på markedet har fått navnet Pilaro ProJect

Bedre kontroll og lønnsomhet
Pilaro ProJect er et forretningssystem for ulike timebaserte bransjer, men særlig IT-bransjen har fattet interesse for løsningen.
–IT-selskaper i dag blir påvirket av mer krevende kunder, endrede kjøpsmønstre, høyere lønninger og leiebasert lisensiering. Dette går på bekostning av lønnsomheten og arbeidskapitalen. Prosjektstyringen blir derfor viktigere for å bedre utnyttelsen av ressursene, kontrollere fremdriften i prosjektene og sikre at timer blir registrert og fakturert raskere, sier Larsen.

Bedre prosjektstyring
Pilaro ProJect er basert på Microsoft Dynamics NAV og gir bedriften et komplett forretningssystem. Systemet inneholder funksjonalitet for økonomistyring, fakturering, regnskapsføring, timeregistrering, rapporterings- og analyseløsninger. Pilaro ProJect gir mer presise estimater og raskere oversikt over lønnsomme og ulønnsomme prosjekter og kunder. Målet er å gi bedriften bedre lønnsomhet og frigjøre tid. Eller sagt på en annen måte: å gi økonomisjef og daglig leder bedre nattesøvn.

Spesialfunksjoner
ProJect har en rekke spesialfunksjoner i tillegg til Microsoft Dynamics NAVs funksjonalitet. Blant annet:
•    En egen grafisk planleggingsmodul for optimalisering av prosjekter og ressurser i et visuelt bilde med sanntidsdata
•    Prosjektstyringsmodul med ubegrenset antall nivåer av aktiviteter (delprosjekter)
•    Funksjoner for tids- og ressursplanlegning – styring og håndtering av prosjektøkonomi – fakturering, overordnet pipeline og likviditetsstyring, statistikk-uttrekk, ledelsesrapportering og integrasjon til MS Project.
•    Enkel og velorganisert system for timeregistrering og prosjektstyring via web.

Vekstbedrifter
- Vi er opptatt av å implementere løsninger som gir besparelser eller økt inntjening for kunden, men ofte er kundene like opptatt av å redusere risiko og sikre fremtidig vekst, sier Richard Larsen.
Selskapet har allerede flere prosjektorienterte bedrifter på kundelisten. Mange av dem er bedrifter som selv tilbyr konsulenttjenester innenfor informasjonsteknologi,  men også   interessante bedrifter innen offshore for å nevne noe.  Pilaro har en egen avdeling i Bergen som særlig arbeider mot denne bransjen. I tillegg er selskapet lokalisert i Asker og Tønsberg.
Lanseringen av den nye bransjeløsningen blir en ”soft lansering ”med fokus på markedsføring ut mot kundene. Et eget seminar om Pilaro ProJect vurderes mot høsten 2014.

Mer informasjon, kontakt
Daglig leder Richard Larsen                             Salgssjef Jon Fromreide    
richard.larsen@pilaro.no   tel 408 58 824          jon.fromreide@pilaro.no 913 24 843

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Mars 2014:
Pilaro er et mellomstort konsulent-selskap som spesialiserer seg på forretningssystemer for produksjonsbedrifter, varehandel og prosjektbaserte virksomheter. Selskapet ble kåret til Gaselle 2013 og er i god vekst. Nylig signerte de sin største kontrakt noensinne, med Oslo-baserte Recover Nordic. Den gode veksten gjør at Pilaro nå må ansette flere folk

Pilaro AS er lokalisert i Tønsberg, Bergen og Asker og har en stor kundebase over hele landet samt også noe internasjonalt. Pilaro leverer forretningsløsninger og kompetanse om ulike bransjer, og kan ta totalansvaret for store prosjekter sammen med et knippe utvalgte samarbeidspartnere.
 «Vi har vært i bransjen i mer enn 20 år, og har opparbeidet et godt omdømme og solid kompetanse», sier daglig leder Richard Larsen. «Kundene våre verdsetter vår brede erfaring og gode nettverk, og det at vi er en gull-sertifisert partner hos Microsoft, er også en styrke».
 «I desember 2013 signerte vi vår hittil største kontrakt med Recover Nordic. Denne kontrakten, samt flere andre nye kunder og en lovende pipeline, gjør at vi nå trenger flere dyktige nye medarbeidere til kontoret vårt i Tønsberg", fortsetter Larsen.

Arbeidet med implementering av forretningssystemet Microsoft Dynamics NAV er allerede godt i gang og skadebegrensningsfirma Recover Nordic (tidligere ISS Skadeservice) har store forventninger til leveransen.
«Vi valgte Pilaro fordi de møtte våre behov på en meget god måte. De er konkurransedyktige på pris og har en helhetlig tilnærming til prosjektgjennomføringen som passer med vår organisasjon. Vi har 650 engasjerte medarbeidere fordelt på over 30 avdelinger i Norge, og ser frem til å bruke et fleksibelt forretningssystem som effektivt støtter våre arbeidsprosesser», sier Hilde Mellingsæter Mathisen, Økonomidirektør i Recover Nordic AS.
 
 
Kontaktperson i Pilaro: Guri Midttun, tel. 411 47 776, guri.midttun(at)pilaro.no

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Simpro-gruppen valgte Microsoft Dynamics NAV 2009
som sitt nye forretningssystem


Simpro Holding AS har inngått avtale med Pilaro AS om leveranse av forretningssystemet Microsoft Dynamics NAV med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner for hele konsernet. Leveransen dekker økonomi, finans, ordre, lager, innkjøp og produksjon i tillegg til integrasjon med Microsoft Dynamics CRM 2011 som nytt kunde oppfølgingssystem.

Pilaro AS skal levere tjenester innenfor rådgivning, prosjektledelse, implementering i tillegg til tekniske tjenester av ny infrastruktur.

Med sine 2 fabrikker på Løkken Verk i Meldal kommune og på Notodden er Simpro-gruppen en av de ledende bedrifter innen elektronikkproduksjon i Norge. Simpro ser på dette som et strategisk valg for å kunne tilby enda bedre leveranser til nye og eksisterende kunder. Microsoft Dynamics NAV vil styrke Simpro-gruppen sin fokus på høy fleksibilitet og kvalitet samt gi enda bedre oversikt gjennom verdikjeden sier Erik Dragset, CEO, Simpro-gruppen.


Ytterligere informasjon kan rettes til:
Jon Fromreide
Salgs- og markedssjef
Pilaro AS
Mobil: 913 24 843
epost: jon.fromreide@pilaro.no
Erik Dragset
CEO
Simpro AS
Mobil: 901 62 348
epost: erik.dragset@simpro.no