Følg oss på Facebook
LinkedIn

SAF-T - det nye standardformatet for rapportering av regnskapsdata

 
Tosifret kontoplan fra 2017

Fra 1. januar 2017 vil det være aktuelt å rapportere regnskapsdata etter en standard tosifret kontoplan, og dette betyr at mange må gjøre endringer i kontoplanen sin. Endringen kan være at man legger inn et sumnivå som gir summer i henhold til to-sifret kontoplan.
Microsoft vil utvikle ny funskjonalitet i Microsoft Dynamics NAV*  som skal ivareta dette,  og vi kommer tilbake med mer informasjon i god tid før årsskifte.
 
*  Microsoft Dynamics NAV 2013 og nyere versjoner.
 
 
 
 
 
Kontakt  Tore Paulsen på mail eller telefon 982 24 063.