Følg oss på Facebook
LinkedIn

2 enkle tiltak for å unngå misforståelser i samhandlingen med kunder
Med dagens store informasjonsmengde og en jobbhverdag hvor vi alle har for mange baller i lufta, er det godt å ha et pålitelig kunderelasjonssystem tilgjengelig.
Microsoft Dynamics CRM har gjort det enkelt å registrere viktig kundeinformasjon, og gir deg en logg over kommunikasjonen med kunden. Slik slipper du og dine kolleger å bli å bli i tvil om hva som er sagt og hva som er avtalt.

 

1. Spore e-poster

Når du merker en e-post i Outlook, blir meldingen lagret som en aktivitet i CRM. E-posten blir tilgjengelig sammen med andre kundeaktiviteter og synlig for samtlige som har tilgang i systemet.

Bruk knappen «angi angående» eller «set regarding» som finnes i menyfeltet i Outlook. Se illustrasjonen under.

 
 
 
2. Spore telefonsamtaler

Skriv inn innholdet av samtalen direkte i CRMèn. «Legg til Telefonsamtale» finnes som eget felt under «Aktiviteter» på kundekortet. Informasjonen legger seg som en aktivitet sammen med merkede e-poster, og er selvfølgelig synlig for de som har tilgang i CRMèn. Se illustrasjonen under.
 Kontakt Tone Ski i Pilaro på telefon 478 81 899 eller mail for mer informasjon.