Følg oss på Facebook
LinkedIn

Hva kan jeg forvente av et system for produksjonsplanlegging?

Produksjonsbedrifter av en viss størrelse, vil alltid ha nytte av et styringsverktøy for å sikre seg mot feil og dårlig kontroll. Det finnes ulike systemer å velge i, og du skal stille krav til systemet du velger til din bedrift.
 
Forvent:
 • Effektiv produksjon
 • Redusert kapitalbinding i lageret
 • Høyere inntjening

•    Kontroll på hele produksjonen
Du kan forvente bedre oversikt og kontroll med både innkjøp, lager og produksjon.

•    Nettobehovsberegning
Du kan forvente at behovsberegningen som lager produksjons- og bestillingsforslag kommer med intuitive forslag til nye etterfyllinger, og endring av eksisterende produksjoner/bestilling av tid og antall

•    Prognosefunksjonalitet
Du kan forvente god funksjonalitet for prognoser for å sikre at komponenter med lang ledetid er på lager når produksjonen gjennomføres. Samt å se forventet belastning i de ulike arbeidssentrene. 


•    Informasjon tilgjengelig for alle i sanntid
Forvent at sentrale opplysninger om produksjonen er tilgjengelig for alle i sanntid.

 • Tidlig varsel om potensielle forsinkelser/problemer
 • Forvent sporbarhet
 • Redusert bruk av overtid
 • God dokumentasjon
 • Raskere og mer presise leveringer
 • Effektiv ordrebehandling
 • Automatiserte prosesser (mindre grunnlag for feil)
 • Revisjonsstyring og sporing med serienummer
 • Tidsregistrering (oversikt over tidsbruk)

Vi i Pilaro har betydelig bransjeerfaring fra produksjonsbedrifter og kan hjelpe deg å definere din kravspekk for produksjonssystem. Kontakt Jon Fromreide på mail eller telefon 913 24 843.