Følg oss på Facebook
LinkedIn

Produksjons- og logistikkontroll
 
Dyne og puteprodusenten Mascot Høie på Ørlandet installerte Microsoft Dynamics NAV med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner i 2009. «Løsningen har et enkelt brukergrensesnitt som sikrer optimal produksjons – og logistikkontroll», sier økonomisjef Frode Johansen i selskapet.

Mascot Høie har en produksjonskapasitet på 25 000 enheter per dag, og den storstilte produksjonen finner sted på hjemmebane på Ørlandet.
 
"For å tilfredsstille kundenes krav til rettidige leveranser, er vi avhengige av et finmasket logistikk- og distribusjonssystem. Her spiller Microsoft Dynamics NAV og Pilaro ProPlanner en avgjørende rolle".
 
 
Har du en produksjonsbedrift med samme behov som Masot Høie? Kontakt oss gjerne for mer informasjon.
Jon Fromreide, telefon 913 24 843