Følg oss på Facebook
LinkedIn

Nisjeprodusent med stor vekst
Hasås AS er en trevare produksjonsbedrift med lange tradisjoner, og har brukt forretningssystemet Microsoft Dynamics NAV siden 2005.
Hasås har tidoblet omsetningen de siste 20 årene, og ifølge økonomisjef Per Frode Brændsrød hadde ikke veksten vært mulig uten et god forretningssystem i bunnen.
"Veksten hadde ikke vært mulig uten et godt forretningssystem i bunnen. Implementeringen av Microsoft  Dynamics NAV og bistanden fra Pilaro gjør at vi hele tiden forbedrer oss. Vi har god oversikt og kontroll, noe som igjen er avgjørende for å ta de riktige strategiske valgene", sier økonomisjef Per Frode Brændsrød.
Nøkkelen til et godt forretningssystem er ikke flest mulig funksjoner, men at det er tilpasset til bedriften.
Brænsrød berømmer konsulentene fra Pilaro for god hjelp."Vi trenger ikke konsulenter som er flinke på fancy duppeditter og powerpointer, vi trenger folk som kan gå ut blant gutta på gulvet, som kan forstå våre produksjonslinjer og som kan få våre folk med på laget", sier Brændsrød.