Følg oss på Facebook
LinkedIn

Periodisering
Pilaro Periodisering er en modul for periodisering ved bokføring, som kan brukes i kladder og i dokumenter i forbindelse med kjøp og salg.

Med periodiseringsmodulen får du mulighet til å fordele inntektene og utgiftene dine på bestemte perioder i regnskapet. På denne måten får du en mer korrekt månedlig omsetnings- og omkostningsfordeling:

-    Enkelt og raskt å sette opp mye maler for periodisering
-    Mulighet for å periodisere både inntekter og utgifter
-    Velg selv hvilke fakturaer som skal periodiseres
-    Periodisering på fakturanivå eller linjenivå på salgs- og innkjøpsfakturaer
-    Få en mer korrekt månedlig omsetnings- og omkostningsfordeling
 
 

Periodisering av bilag gjøres enkelt ved å angi en kode og startdato for periodiseringsoppsettet som skal brukes. Dette gjøres i feltene «Periodisk malkode» og «Periodisk startdato». Her vises et eksempel fra finanskladd hvor et innkjøp periodiseres over seks måneder med start 01.01.2015.


 
Ved bokføring periodiseres bilagene automatisk.
 
 Vil du vite mer? Kontakt Pilaro ved Lars Peter Grundfør på mail eller telefon 952 67 121