Følg oss på Facebook
LinkedIn

Finansiering

Pilaro tilbyr innovative og administrative løsninger for teknologi – forretningsinvesteringer som bidrar til lavere kostnader, redusert kapitalbinding og fokus på kunders kjernevirksomhet. Finansiering er et eget produkt både for de som ønsker å leie: utstyr, applikasjoner, drift, vedlikehold, kurs og konsulenttjenester.

Fordelen med en slik finansiering er:

1.    Leie er en driftskostnad på linje med husleien
2.    Leie frigjør midler og ivaretar likviditet
3.    Leie påvirker ikke balansen
4.    Fleksibilitet til å bytte utstyr


Som kunde får du fordeler ved å velge finansiering gjennom Pilaro.