Følg oss på Facebook
LinkedIn
Pilaro FagHandel - når bransjen får bestemme

Pilaro FagHandel er vår egen velutprøvde bransjeløsning, utviklet med utgangspunkt i Microsoft Dynamics NAV.

Microsoft Dynamics NAV er et forretningssystem med svært rik funksjonalitet i utgangspunktet, og som er solgt til
ca. 100 000 kunder over hele verden, med ca. 40 lokaliserte versjoner.

Pilaro har sammen med betydelige aktører i bransjen foretatt noen tilpasninger i Microsoft Dynamics NAV for å spisse systemet mot de utfordringer som er spesielle for byggevarebransjen.

Løsninger forvaltes og videreutvikles av Pilaro, som Gold Certified Partner hos Microsoft, sammen med Brukerforum Byggevare. Alle brukere av løsningen har muligheten til å delta brukerforumet for derigjennom å være med å tilføre løsningen verdifull funksjonalitet bygget på egne erfaringer.


Noen av disse tilpasningene er:

1. Autobestilling
Dette er en rutine som gjør det mulig å foreta innkjøp direkte fra Salgsordren. Dette er spesielt aktuelt der kundebehandler foretar all saksbehandling fra tilbud og ordre til å effektuere innkjøpet. (Skaffevareproblematikk)

2. Integrasjon mot NOBB
Full integrasjon mot NOBB for automatisk oppdatering av vareregister, prisregister og innkjøpsbetingelser.
Videre er det gjort endringer i pris-/rabatt-matriser, slik at disse jobber etter NOBB-strukturen.

3. Statusfelter for arbeidsflyt på Salgsordrer
Det er laget egne statusfelter på ordrehodet som gjenspeiler arbeidsflyten på Salgsordrer i bransjen.
Til denne er det laget et eget grensesnitt som automatisk filtrerer Salgsordrer ut fra status. Dette gjør bearbeidelse av store ordremasser oversiktlig og raskt.

4. Oppgjørsbilde for kassefunksjon
Som en forenklet POS-løsning, er det laget et eget oppgjørsbilde på Salgsordren, der man kan skille mellom: Kontant, Bank, Gavekort etc.
Her er det også laget funksjonalitet der man kan foreta oppgjør på allerede bokførte fakturaer.
Løsningen er integrert med betalingsløsninger til bank.

5. Utvidet søkefunksjon
Det er laget en utvidet søkefunksjon som gjør det mulig å søke på valgfrie felter i vareregisteret, inklusive NOBB stikkord.

6. Omregning av salgsenheter
Det er laget funksjon for omregning mellom de forskjellige enhetskoder som ligger på varen.
Det betyr at man kan selge samme vare i m2, løpemeter, bunter etc.

7. Integrasjon EDI
Det er laget integrasjon mot EDI som ligger tilgjengelig i løsningen. Selve EDI-løsningen prises separat for de som ønsker å ta dette i bruk.

8. Håndterminaler
Det er laget integrasjon mot løsning for håndterminaler som ligger tilgjengelig i Pilaro FagHandel.
Her er det rutiner for:
- Varetelling
- Ekspedering av Salgsordrer
- Nyregistrering av Salgsordrer
- Bestilling
- Varemottak

9. Reservasjonsoversikt
Det er laget rutine for enkel håndtering av restordrer i forbindelse med et varemottak. Her kan varer mottatt i et varemottak disponeres direkte på en eller flere salgsordrer.

I tillegg er det gjort betydelige antall mindre endringer i systemet med den hensikt å gjøre Pilaro FagHandel så raskt og effektivt å håndtere i hverdagen som mulig.


>> Kontakt Tone Øxseth Ski, 478 81 899  for ytterligere informasjon.