Følg oss på Facebook
LinkedIn

Project Management Web – rapportering via Intranet og Internet

Project Management Web en ad-on-løsning for Project Management. I en nettleser kan du registrere medgått tid og administrere prosjekter

Timeregistrering på prosjekt- og prosjektadministrasjon bærer ofte preg av tidkrevende og manuelle rutiner som fjerner fokus fra de viktige oppgavene i tjenesteytende bedrifter, som fokus på fakturerbar tid.

Project Management Web for Project Management er utviklet etter prinsippet at timeregistrering og prosjektstyring skal være enkelt og velorganisert.

Lett tilgjengelig registrering av tid
De ansatte som kun skal registrere tid brukt på prosjekter, har ikke bruk for hele systemet (Project Management). Implementeringen av et effektivt og lett tilgjengelig timeregistreringssystem er kort at tidsregistreringen kan gjøres via en nettleser de fleste er velkjent med.

Effektiv prosjektstyring
Prosjektledere har lett tilgang på overordnet ledelse av prosjekter gjennom statistikker, betalingsplaner og transaksjoner knyttet til prosjekt. Prosjektledere har tilgang til å endre og godkjenne registreringer fra prosjektdeltakerne via Project Management Web. Enkel distribusjon og videre bearbeiding av data kan gjøres ved å kopiere data over til Microsoft Excel eller andre regneark.