Følg oss på Facebook
LinkedIn

Hvordan tilrettelegge for mobile ansatte

Fordelene med en fleksibel arbeidsplass er mange, men det krever at bedriften også tilrettelegger for de ansatte.
Her er 4 tips:

Hold jevnlig kontakt

Ved å kommunisere kontinuerlig via e-post, direktemeldinger, videosamtaler eller på telefon kan en arbeidsgiver forsikre seg om at en hjemmearbeider holdes involvert i hva som skjer i bedriften. En annen fordel med tett dialog med de ansatte er at det også bekrefter at jobb blir gjort uansett, og dermed styrker tillitsforholdet mellom ansatt og bedriften. Etter hvert som de ansatte tilbringer mer av arbeidstiden utenfor kontoret er det fortsatt viktig at de kommer innom kontoret med jevne mellomrom. Det sikrer at både leder og kollegaer har overikt og holder seg oppdatert på hva de forskjellige jobber med. Nå for tiden er dette enklere en noen gang, da skytjenester gjør det lett å jobbe sammen, utveksle idéer og til og med jobbe samtidig i dokumenter online. Slik får man innsyn i hverandres jobbhverdag, og bedrer samarbeid mellom kollegaer. Det er jo nettopp det som er den store fordelen med skytjenester- man kan jobbe sammen uten at man nødvendigvis faktisk er det!

Konkrete målsetninger viktig
En fleksibel arbeidsplass oppleves som veldig positivt for mange mennesker. Fleksibiliteten gir de ansatte mulighet til å selv være med å bestemme hvilken arbeidsmåte som passer best for hver enkelt. Det er likevel viktig å sette klare målsetninger og gi konkrete oppgaver. Utfordringen med å jobbe hjemmefra er at hvis man ikke har nok å gjøre på jobb kan man lett bli distrahert av andre ting som burde vært gjort hjemme, og for eksempel å lage mat eller å rydde. Det er lett å gi tydelig beskjed om at man har for mye å gjøre, men det er få som klager over at de har for lite. Derfor må arbeidsgiver forsikre seg om at arbeidsmengden til de ansatte verken blir for stor eller for liten.

Kontoret som samlingspunkt
Det er viktig at de ansatte jobber fra kontoret med jevne mellomrom for å opprettholde kontakten med kollegaer så framt det lar seg gjøre. Dette gjør det ikke bare lettere å diskutere eventuelle problemer på tomannshånd, det er også bra for teamfølelsen. For nyansatte er det også viktig å ha et ansikt å feste navnet til, i tillegg til at man blir kjent med de kollegaene på en annen måte enn når man jobber sammen online. I tillegg understreker tilstedeværelsen på kontoret det faktum at ansatte som jobber mye utenfor kontoret også er en del av arbeidsplassen og teamet. Muligheten til å jobbe hjemmefra er jo et privilegium.

Utstyr dem med den teknologien de trenger
Det å kunne jobbe hjemmefra etter eget ønske kan sees på som en stor belønning blant de ansatte, og for enkelte kan de resultere i store tidsbesparelser. Hvis teknologien svikter er det å jobbe hjemmefra en belastning framfor en fordel. Det er derfor viktig å investe i gode IT-løsninger som er tilpasset nettopp måten bedriften arbeider på, og dermed gjøre hjemmekontor til en positiv og effektiv jobbopplevelse.
Har din bedrift allerede vurdert fordelene med et fleksibelt arbeidsmiljø?

Office 365 - hvorsomhelst og nårsomhelst