Følg oss på Facebook
LinkedIn

Bransjeløsning - Shipping

  • Intergrasjon med Dataloy for å håndtere reiseinformajon, havnerelaterte kostnader, bunkers - og andre reiserelaterte kostnader
  • Egen funksjonalitet som håndterer utligning av forskudd til agenter
  • Løsning for integrasjon av alle frakt - og TC inntekter


    > > Faktaark - shipping
    > > Faktaark - Dataloy