Følg oss på Facebook
LinkedIn

Varetelling

En årlig tilbakevendende utfordring for mange er varetelling.

Dynamics NAV har standard funksjon for varetelling. Denne er primært basert på utskrift av telleliste på papir som etterfølgende må tastes inn i Dynamics NAV.

Pilaro har flere løsninger for varetelling hvor telling gjøres direkte på PC eller håndholdt enhet.
En enkel løsning fra Pilaro er registrering av varetelling direkte i Dynamics NAV. Løsningen kan f.eks. brukes direkte på en bærbar PC. Benyttes strekkoder på lageret kan håndskanner med fordel brukes i tillegg.

Varetellingen skjer i skjermbildet til høyre,
hvor man bare benytter feltene «Varenr.» og «Opptalt antall» nederst ved varetellingen.

Opptellingsfunksjonen er enkel:
Tast/skann varenummer og antall.


Varetellingsfunksjonen har en rekke tilleggsfunksjoner:
  • Kontroll av at varetelling skjer på korrekt avdeling, prosjekt, lokasjon og hylle.
  • Automatisk opprettelse av nye varer i vareopptellingskladden. Hvis varen ikke er lagt opp i vareopptellingskladden opprettes automatisk en ny linje.
  • Samme varen kan telles flere ganger hvis den har flere plasseringer. Alle opptellinger summeres.
  • Status på opptelling på hver linje i vareopptellingskladden. Dermed kan varer som ikke er opptalt, nye varer og opptalte varer identifiseres umiddelbart.
  • Identifikasjon av varer med varenr., strekkode mm (kryssreferanse).

Varetellingsfunksjonen kan installeres i alle versjoner av Dynamics NAV.


>> Kontakt Jon Fromreide, 913 24 843 for tilbud og ytterligere informasjon om varetelling.