Følg oss på Facebook
LinkedIn

Fagkonsulent
Våre fagkonsulenter kjennetegnes ved at de har gjennomført mange kundeprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. De har god forretningsmessig forståelse i tillegg til dokumentert kompetanse basert på kurs og sertifiseringer i henhold til de gjeldende krav Microsoft setter til sine partnere.

Konsulenter med bransjeerfaring gir en ekstra trygghet og forretningsverdi for kunden, dette sikrer at kvaliteten på det arbeidet vi gjør er i overenstemmelse med de forventninger kunden har til sin samarbeidspartner.