Følg oss på Facebook
LinkedIn


Effektiv produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift
Bransjeløsningen Pilaro ProPlanner egner seg for produksjonsbedrifter og især for stykkproduserende produksjon.

ProPlanner gir bedre oversikt og kontroll med innkjøp, lager og produksjon og rask tilgang til sentrale opplysninger. Dette gjør at man får bedre lagerstyring og frigjør både kapital og tid.

Pilaro ProPlanner er basert på det anerkjente forretningssystemet Microsoft Dynamics NAV og har tillegg disse spesialfunksjonene:

•    Behovsberegning som lager produksjons- og bestillingsforslag, kommer med intuitive handlingsmeldinger.
•    Prognosefunksjonaliteten er forbedret og man kan også sende prognosene til leverandører.
•    Du kan se fremtidig belastning i arbeidssentrene ut fra prognoser og faktiske ordrer.
•    Styringen av inngående og utgående logistikk er forbedret.
•    Du kan registrere faktisk tidsforbruk og gjøre etterkalkulering.
•    Du kan foreta avviksregistrering og måling av leveringspresisjon.
•    Servicemodulen er integrert i behovsberegninger

>> Kontakt Richard Larsen, 408 58 824 for ytterligere informasjon.

 


 
 
 
Se brosjyre:
“Med ProPlanner har bedriften Nevion lettet innkjøpsrutinene, fått mindre
overtidsbruk, redusert lager og kapitalbinding og samtidig opprettholdt og forbedret ledetidene og leveringspresisjon ut til kunde”.

Heidi Mello Stavnar
Vice President Finance & Administration, Nevion Europe


------------------------------------------------------------------------