Følg oss på Facebook
LinkedIn

ProPlanner - sertifisert for Microsoft Dynamics
 


Med ProPlanner får du skreddersydd funksjonalitet uten store kostnader for å spesialtilpasse en standardløsning. 

ProPlanner gir bedre oversikt og kontroll med innkjøp, lager og produksjon og rask tilgang til sentrale opplysninger. Dette gjør at man får bedre lagerstyring og frigjør både kapital og tid.


Den 1. august 2016 blir ProPlanner sertifisert for Microsoft Dynamics NAV. Da har produktet være igjennom en sertifiseringsprosess hos Microsoft hvor en lang rekke punkter er gjennomgått og godkjent av Microsoft. Dette for å sikre kvalitet på en lang rekke punkter:

•    Programvarekvalitet
•    Brukergrensesnitt
•    Dokumentasjon
•    Support
•    Kundetilfredshet


En viktig del av sertifiseringsprosessen er garantier rundt videre utvikling av ProPlanner og større for både nye og gamle versjoner av Microsoft Dynamics NAV.

•    Oppdatert ProPlanner vil være tilgjengelig tre måneder etter frigivelse av ny versjon av Microsoft Dynamics NAV.
•    ProPlanner supporteres på gamle versjoner av Microsoft Dynamics NAV (kundestøttelivssyklus).

Ny versjon av Dynamics NAV kommer på høsten en gang i året (ca. 1. oktober). Fra frigivelsesdato av Microsoft Dynamics NAV vil Pilaro oppdatere ProPlanner så den er oppdatert senest tre måneder senere.

For support på gamle Microsoft Dynamics NAV versjoner følger Pilaro samme retningslinjer for support som Microsoft har satt opp for kundestøttelivssyklus. Det betyr at generell support for gamle versjoner av Microsoft Dynamics NAV avsluttes etter en årrekke på et fastsatt tidspunkt.

Detaljer rundt Microsoft kundestøttelivssyklus

************************************************

Oppbevaring av kildekode (Software Escrow Service)


Pilaro kan tilby sikker oppbevaring av kildekode – såkalt Software Escrow Service.
Kildekoden til løsningen oppbevares sikkert hos en tiltrodd 3. part som garanterer sikker oppbevaring. Dermed sikres tilgang til kildekoden i fremtiden hvis dette trengs av ulike årsaker.

Pilaro har avtale med DEPOSIT AB i Sverige om denne tjenesten:

DEPOSIT AB – Escrow Europe Scandinavia
Ringen 7, SE-182 73 Stocksund, Sweden
www.deposit.se